รายการสินค้า - อื่นๆ
฿ราคาพิเศษ
อุปกรณ์เสริมสำหรับการสอนออนไลน์ ให้สามารถถ่ายทอดได้พร้อมกันจาก 2 กล้อง
฿ราคาพิเศษ
ไมโครโฟนลำโพงสำหรับประชุมทางไกล ใช้ USB และ Bluetooth