สินค้าให้เช่า/เครื่องเช่า
imageRUNNER ADVANCE DX C7700i Series
ราคา: ฿ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า.: PY-274
มีสินค้า.: ใช่
ความเร็วการสแกนที่เหนือชั้น และคุณภาพสีอันโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์ปริมาณมาก
share:
รายละเอียด
imageRUNNER 1435 Feature-rich additions for your workplace The new A4 monochrome imageRUNNER 1435 is designed with efficiency and usability in mind. Boosting a print speed of 35ppm, the device also comes with a wide range of functions designed to provide an enhanced experience. A4 ขาว-ดำ ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที

คุณสมบัติ

Designed for usability

Boosting a robust design, the imageRUNNER 1435 is able to function well even in high humidity environment.

Smart Scan provide improved usability as the device is able to automatically correct the orientation of scanned documents without the users having to check and rotate documents manually before sending. Scanned documents are also easily converted into searchable PDFs, allowing users to search and copy text from scanned documents.

Improved Security and Management

Track and monitor device usage with the Department ID. Reduce wastage of resources by monitoring and disabling non-required functions for the different departments.

Device management is simplified with the eMaintenance service. Businesses are able to automate consumables re-ordering request through eMaintenance, improving device uptime and freeing administrators' time.

Mobile Connectivity

For users on the go, the versatile imageRUNNER 1435 provides simple mobile print functionality allowing mobile device users to print jobs from their devices. It supports a wide variety of formats including image, photo, PDF files and web pages.

Mobile users can also use the Canon Mobile Scanning for Business to scan and save data on their mobile devices, and send it as e-mail attachments to themselves.

*Canon Mobile Printing and Canon Mobile Scanning apps may be downloaded on iOS or android mobile devices