หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส
เช่า ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon แคนนอน
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C7700i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 70/80 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 6700i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 80 หน้าต่อนาที
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX 4700i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER C3120
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 20/20 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A3 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER 2600i Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 45 หน้าต่อนาที
A4 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER 1643i/1643iF
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 43 หน้าต่อนาที
A3 สี ใหม่
imageRUNNER ADVANCE DX C3700i Series
 • รองรับงานพิมพ์สีสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 30/30 หน้าต่อนาที (สี/ขาวดำ)
A4 โมโนโครม ใหม่
imageRUNNER ADVANCE 715iZ / 615i III
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A4
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 71 หน้าต่อนาที
A3 โมโนโครม
imageRUNNER ADVANCE 4500i III Series
 • รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุดขนาด A3
 • ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 51 หน้าต่อนาที
A3 โมโนโครม
imageRUNNER ADVANCE 6500i III Series
 • A3 Monochrome
 • Print speed up to 75 pages per minute
A4 โมโนโครม
imageRUNNER 1435
 • A4 ขาว-ดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น ต่อนาที