หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส
เช่า ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Fuji X ฟูจิ ซีร็อกซ์
เช่า/ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Fuji Xerox ฟูจิ ซีร็อกซ์